สัมมนาผู้นำครอบครัวในพระศาสนจักร

 

สมัชชาบิชอปจะเริ่มในทุกสังฆมณฑล

 

ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ เรื่อง
โยเซฟชาวนาซาเร็ธ

 

 

สมณสภาเรื่องฆราวาส ครอบครัว และชีวิต ของวาติกันได้จัดการประชุมออนไลน์เรื่องครอบครัว  ตามสมณลิขิต Amoris Laetitia มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 300 คน ระหว่าง 9-12 มิถุนายน ค.ศ.2021 เพื่อส่งเสริมการแต่งงาน และครอบครัวในพระศาสนจักรคาทอลิก...

 

ในเดือนตุลาคม  ค.ศ.2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเปิดการก้าวเดิน 3 ปี ใน 3 ระดับ คือระดับสังฆมณฑล-ประเทศ  ระดับทวีป   และระดับสากล  สู่สมัชชาบิชอป เรื่อง การก้าวเดินไปด้วยกัน : ความสนิทสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ ในเดือนตุลาคม 2023 โดยวันที่ 9-10 ตุลาคม 2021 พระองค์จะทำพิธีเปิดที่กรุงวาติกัน..

 

ภาพยนตร์โยเซฟชาวนาซาเร็ธ ในรูปแบบเฟรชไดร์ฟ Flash Drive  ความยาว 97 นาที ราคา 200 บาท
สนใจติดต่อสอบถามได้ ตามลิงก์นี้
สั่งซื้อ
 

 

 

 

 

 

ครูคำสอนคือกระดูกสันหลังของพระศาสนจักร

 

ความงดงามของการแต่งงาน

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

Aid  to the Church in Need (ACN) เป็นหน่วยงานในพระศาสนจักรคาทอลิก  ที่ช่วยเหลือพระศาสนจักรในประเทศที่ต้องการความข่วยเหลือ ตั้งในปี ค.ศ.1947 (หลังสงคามโลกครั้งที่ 2) เรยีนา ลินซ์  ผู้อำนวยการโครงการต่างๆ ที่ช่วยงานอภิบาลและสงเคราะห์ของพระศาสนจักรคาทอลิกนานาชาติ  ได้กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมาก...

 

"ความงดงามของการแต่งงาน" คลิปของโป๊ปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021 ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน (ความยาว 1.53 นาที)

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
“บทนำ”

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ
บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา" (
หน้า 6-10)
เวลา 8.30 นาที

 

ปีนักบุญโยเซฟ
ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (
หน้า 27-32) เวลา 10.35 นาที

 

ปีนักบุญโยเซฟ “ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน” (หน้า 41-42) 4.13 นาที

 

 

 

 

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
ตอน บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง'

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
ตอน  บทสรุปและบทภาวนา

 

เรื่องราวของโยเซฟ

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง” (หน้า 43-48) (เวลา 8 นาที)

 

ปีนักบุญโยเซฟ  ตอน 'บทสรุปและบทภาวนา'
ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
(เวลา 4 นาที)

 

เรื่องราวของโยเซฟ
(พากย์ไทย 5.30 นาที)

 

 

 

 

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

 

นักบุญโยเซฟกำลังหลับ

 

 

 

 

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้
(พากย์ไทย 5.26 นาที)

 

โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป
"นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"
(พากย์ไทย 2 นาที) 

 

 

 

สัมมนาแนวทางการอบรม  คริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ.2020

 

อบรมครูคำสอนอาสาสมัคร
สังฆมณฑลอุดรธานี

 

ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม 2/2020

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิสามัญ ในหัวข้อ “แนวทางการอบรมคริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ. 2020” โดยศึกษาประเด็นเรื่อง “เยาวชนสนใจศาสนาในสังคมปัจจุบันอย่างไร” และจากการศึกษาภาพรวมของ “คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่” (New Directory for  Catechesis 2020)....
 

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี โดยคุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ ได้จัดอบรมครูคำสอนอาสาสมัครขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีเนื้อหาวิชาที่ใช้อบรมดังนี้ ....

 

คณะกรรมการคำสอนระดับชาติ มีชื่อทางการว่า คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม มีประชุมทุก 6 เดือน ครั้งนี้มีสมาชิกร่วมประชุม 25 คน...

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

สัมมนาผู้นำครอบครัวในพระศาสนจักร

 

สมัชชาบิชอปจะเริ่มในทุกสังฆมณฑล

 

ครูคำสอนคือกระดูกสันหลังของพระศาสนจักร

 

 

สมณสภาเรื่องฆราวาส ครอบครัว และชีวิต ของวาติกันได้จัดการประชุมออนไลน์เรื่องครอบครัว  ตามสมณลิขิต Amoris Laetitia มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 300 คน ระหว่าง 9-12 มิถุนายน ค.ศ.2021 เพื่อส่งเสริมการแต่งงาน และครอบครัวในพระศาสนจักรคาทอลิก...

 

ในเดือนตุลาคม  ค.ศ.2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเปิดการก้าวเดิน 3 ปี ใน 3 ระดับ คือระดับสังฆมณฑล-ประเทศ  ระดับทวีป   และระดับสากล  สู่สมัชชาบิชอป เรื่อง การก้าวเดินไปด้วยกัน : ความสนิทสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ ในเดือนตุลาคม 2023 โดยวันที่ 9-10 ตุลาคม 2021 พระองค์จะทำพิธีเปิดที่กรุงวาติกัน..

 

Aid  to the Church in Need (ACN) เป็นหน่วยงานในพระศาสนจักรคาทอลิก  ที่ช่วยเหลือพระศาสนจักรในประเทศที่ต้องการความข่วยเหลือ ตั้งในปี ค.ศ.1947 (หลังสงคามโลกครั้งที่ 2) เรยีนา ลินซ์  ผู้อำนวยการโครงการต่างๆ ที่ช่วยงานอภิบาลและสงเคราะห์ของพระศาสนจักรคาทอลิกนานาชาติ  ได้กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมาก...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”

 

วันสากลเพื่อภราดรภาพของมนุษย์
4 กุมภาพันธ์ 2021

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

 

 

เนื่องจากในปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม 2020 - 2021) มีอนุญาตให้คริสตชนคาทอลิกรับพระคุณการุณย์ในโอกาสพิเศษนี้  ในกฤษฎีกาเรื่องนี้ ข้อ ก กล่าวว่า “นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้มีความเชื่อโดยแท้จริงได้เชื้อเชิญเราให้ค้นพบความสัมพันธ์ฉันบุตรกับพระบิดาอีกครั้ง ให้เราพร้อมที่จะฟื้นความซื่อสัตย์ในการอธิษฐานภาวนา ...

 

สหประชาชาติได้ประกาศในการประชุมสามัญเดือนธันวาคม 2020 ว่า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันสากลเพื่อภราดรภาพ ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เวบไซต์  www.humanfraternityday.org

 

นักบุญโยเซฟเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นผู้มีบุคลิกที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของพระเยซูเจ้า พระองค์คงได้รับผล  จากนักบุญโยเซฟ  พระนางมารีย์  และเด็กอื่นๆ.....

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

สมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

 

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

 

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

                                     อ่านทั้งหมด

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทนำของสมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา" (หน้า 6-10) 
(เวลา 8.30 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (หน้า 27-32)
(เวลา10.35 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน”
 หน้า 41-42
(4.13 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง”
(หน้า 43-48)
(เวลา 8 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทสรุปและบทภาวนา” ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
(เวลา 4 นาที)

 

 

 

 

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้ (พากย์ไทย 5.26 นาที)

เรื่องราวของโยเซฟ
(พากย์ไทย 5.30 นาที)

โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป
"นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"
(พากย์ไทย 2 นาที)

"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณสาส์น เลาดาโต ซี 
(พากย์ไทย 3 นาที)

เพลงสดุดีที่ 91 "บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า"
(3.20 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น
"ทุกคนพี่น้องกัน"
Fratelli Tutti
(5 นาที)

คำอธิษฐานภาวนา
ของคริสตชนทั่วโลก
(1.45 นาที)

"ความงดงามของการแต่งงาน" คลิปของโป๊ปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021 ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน  (ความยาว 1.53 นาที)

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ฉบับใหม่

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
- เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค แต่ละภาคประกอบด้วย 4 บท รวมเป็น 12 บท นอกจากนี้ยังมีคำนำ คำกล่าวนำ บทสรุป รายการคำย่อ และดัชนีเฉพาะเรื่อง คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ มีโครงสร้างดังนี้:..

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
 

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเองจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง