บทภาวนาเพื่อซีนอด

 

การประชุม COP 26

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่

 

 

ทุกการประชุมของสภาสังคายนาวาติกัน  ที่ 2 (ค.ศ. 1962-1965) ได้เริ่มต้นด้วยการภาวนา Adsumus Sancte Spiritus ภาษาลาติน  คำแรกมีความหมายว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายยืนต่อหน้าพระองค์ ข้าแต่พระจิตศักดิ์สิทธิ์”  ในประวัติศาสตร์ ใช้ภาวนาเวลาประชุมใหญ่ ซีนอด  และการรวมกลุ่มของพระศาสนจักร เป็นเวลาหลายร้อยปี .. 
 

 

31 ตุลาคม -12 พฤศจิกายน 2021 ที่ กลาสโกว์ (สก็อตแลนด์) การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งสหประชาชาติ ค.ศ.2021 เรียกว่า COP 26 เป็นครั้งที่ 26    เพราะเหตุว่าวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ยังคงแย่ลง มีคลื่นความร้อน ไฟไหม้ และน้ำท่วมมากขึ้น  บรรดาผู้นำของโลกต้องการแก้ไขอะไร  ใน COP 26 นี้....

 

ใบสั่งจองหนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่  หนา 336 หน้า ราคาเล่มละ 290 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์  สนใจสั่งจอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ราคาพิเศษ 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) คลิ๊กใบสั่งจอง

 

 

 

 

 

วันสากลเพื่อคนจน (ครั้งที่ 5)

 

พระคัมภีร์ไปรษณีย์ : ภาคปัญจบรรพ

 

การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่”

 

 

14 พฤศจิกายน 2021 อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอ”  ระหว่างการรับประทานอาหาร  ณ ตำบลเบธานี  ทรงสอนเราให้สนใจคนยากจน  คนที่อยู่โดดเดี่ยว  คนที่อยู่ชายขอบสังคม  คนที่สังคมรังเกียจ.... 

 

ขอเชิญสมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ “ภาคปัญจบรรพ” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาพระคัมภร์ส่วนตัว รายละเอียด...

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม จัดบรรยายหัวข้อ “การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย  ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่” (DC ข้อ 394-400)...

 

 

 

 

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
“บทนำ”

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ
บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา" (
หน้า 6-10)
เวลา 8.30 นาที

 

ปีนักบุญโยเซฟ
ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (
หน้า 27-32) เวลา 10.35 นาที

 

ปีนักบุญโยเซฟ “ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน” (หน้า 41-42) 4.13 นาที

 

 

 

 

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
ตอน บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง'

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
ตอน  บทสรุปและบทภาวนา

 

เรื่องราวของโยเซฟ

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง” (หน้า 43-48) (เวลา 8 นาที)

 

ปีนักบุญโยเซฟ  ตอน 'บทสรุปและบทภาวนา'
ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
(เวลา 4 นาที)

 

เรื่องราวของโยเซฟ
(พากย์ไทย 5.30 นาที)

 

 

 

 

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

 

นักบุญโยเซฟกำลังหลับ

 

ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ เรื่อง
โยเซฟชาวนาซาเร็ธ

 

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้
(พากย์ไทย 5.26 นาที)

 

โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป
"นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"
(พากย์ไทย 2 นาที) 

 

ภาพยนตร์โยเซฟชาวนาซาเร็ธ ในรูปแบบเฟรชไดร์ฟ Flash Drive  ความยาว 97 นาที ราคา 200 บาท
สนใจติดต่อสอบถามได้ ตามลิงก์นี้
สั่งซื้อ

 

การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่”

 

ประชุมกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ซีซี

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม จัดบรรยายหัวข้อ “การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่” (DC ข้อ 394-400)...

 

แผนกคริสตศาสนาธรรม (คำสอน) ระดับชาติ ปกติมีการประชุมคณะกรรมการ ปี 2 ครั้ง (ในปลายเดือนมกราคม และกรกฎาคม) สำหรับปีนี้ เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เรา สามารถประชุมได้ครั้งเดียว คือ 19-21 กรกฎาคม 2021..
 

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2021 เวลา 16.30-18.00 น. ทางศูนย์อบรมฯ ได้มีการประชุมออนไลน์ ในระบบ Zoom ของคณะกรรมการศูนย์ฯ โดยเป็นการรายงานประจำรอบ 6 เดือน ( มกราคม - มิถุนายน 2021) ....

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

การประชุม COP 26

 

วันสากลเพื่อคนจน (ครั้งที่ 5)

 

บทภาวนาเพื่อซีนอด

 

 

31 ตุลาคม -12 พฤศจิกายน 2021 ที่ กลาสโกว์ (สก็อตแลนด์) การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งสหประชาชาติ ค.ศ.2021 เรียกว่า COP 26 เป็นครั้งที่ 26    เพราะเหตุว่าวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  ยังคงแย่ลง  มีคลื่นความร้อน ไฟไหม้ และน้ำท่วมมากขึ้น  บรรดาผู้นำของโลกต้องการแก้ไขอะไร ใน COP 26 นี้....

 

14 พฤศจิกายน 2021 อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอ”  ระหว่างการรับประทานอาหาร  ณ ตำบลเบธานี  ทรงสอนเราให้สนใจคนยากจน  คนที่อยู่โดดเดี่ยว  คนที่อยู่ชายขอบสังคม  คนที่สังคมรังเกียจ.... 

 

ทุกการประชุมของสภาสังคายนาวาติกัน  ที่ 2 (ค.ศ. 1962-1965) ได้เริ่มต้นด้วยการภาวนา Adsumus Sancte Spiritus ภาษาลาติน  คำแรกมีความหมายว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายยืนต่อหน้าพระองค์ ข้าแต่พระจิตศักดิ์สิทธิ์”  ในประวัติศาสตร์  ใช้ภาวนาเวลาประชุมใหญ่  ซีนอด และการรวมกลุ่มของพระศาสนจักร เป็นเวลาหลายร้อยปี .. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 52

 

มีความสุข คือ…

 

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”

 

 

ในกลางศตวรรษที่ 19 หลายประเทศในทวีปยุโรป  เป็นพิเศษฝรั่งเศส ได้มีความคิดริเริ่ม  และส่งเสริมการเคารพศีลมหาสนิท มีพัฒนาเป็นขั้น ๆ เป็นการพื้นฟูชีวิตจิตด้านศีลมหาสนิท  เป็นกิจการตอบโต้การเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งติดตามลัทธิเฮเรติก(Jansenism)  ระบบการปกครองเก่า และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝรั่งเศส....

 

ข้อคิดดีๆที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเทศน์ คุณต้องอ่าน และอ่านอีกหลายๆ ครั้งนะ... 
“คุณมีข้อบกพร่องได้  กังวลได้  และก็โกรธได้  แต่อย่าลืมว่าชีวิตเป็นโครงการยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้
คุณเท่านั้นที่หยุดไม่ให้ล้มละลาย หลายคนพอใจคุณชื่นชม  และรักคุณ     โปรดจำไว้ว่า  มีความสุข.....
 

 

เนื่องจากในปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม 2020 - 2021) มีอนุญาตให้คริสตชนคาทอลิกรับพระคุณการุณย์ในโอกาสพิเศษนี้ ในกฤษฎีกาเรื่องนี้ ข้อ ก กล่าวว่า  “นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้มีความเชื่อโดยแท้จริงได้เชื้อเชิญเราให้ค้นพบความสัมพันธ์ฉันบุตรกับพระบิดาอีกครั้ง ให้เราพร้อมที่จะฟื้นความซื่อสัตย์ในการอธิษฐานภาวนา ...

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

สมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

 

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

 

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

                                     อ่านทั้งหมด

วีดีทัศน์ที่ทำในปี 2019-2021

"เพศ เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีขอบเขต"
(พากย์ไทย 11.43 นาที)

โป๊ปฟรังซิส ข้อตกลงร่วมกัน
เรื่องการศึกษา
(1.17 นาที)

เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส มกราคม 2021“ภราดรภาพของมนุษยชาติ”
(เวลา 1.35 นาที)

เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส มีนาคม 2021 "ศีลแห่งการคืนดี"
(1.26 นาที)

 

 

 

 

 

สำหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โป๊ปวีดีทัศน์ ก พ 2021
(เวลา 1.24 นาที)

โป๊ปฟรังซิส  7 ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา พากย์ไทย
(2.29 นาที)

เพลงสดุดีที่ 91 "บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า"
(3.20 นาที)

คำอธิษฐานภาวนา
ของคริสตชนทั่วโลก
(1.45 นาที)

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น
"ทุกคนพี่น้องกัน"
Fratelli Tutti
(5 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ฉบับใหม่

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
- เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค แต่ละภาคประกอบด้วย 4 บท รวมเป็น 12 บท นอกจากนี้ยังมีคำนำ คำกล่าวนำ บทสรุป รายการคำย่อ และดัชนีเฉพาะเรื่อง คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ มีโครงสร้างดังนี้:..

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
 

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน (ดาวน์โหลด pdf ตัวอย่าง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

 

แนะนำหนังสือ YouCat for Kids ภาษาไทย

 

 

 

 

 

บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเองจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

 

ครอบครัวต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกัน ซึ่งบิดามารดา และผู้อาวุโส ถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน” ....

 

 

ดูทั้งหมด 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง