ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

จำเป็นต้องเสกอวยพรสายประคำหรือไม่

 

วิดิทัศน์เจตนาอธิษฐานโป๊ป

 

 

เรื่อง ขอเชิญชวนคริสตชนไทยทุกคน
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16
 

 

เป็นธรรมเนียมของเราคาทอลิก ที่มีการเสก (Blessing) สายประคำ รูปพระ ไม้กางเขน เสกน้ำ เสกวัด เสกอาคาร บ้านใหม่ โรงงาน เมล็ดพันธุพืช  เสกรถยนต์ ฯลฯ
 ขอทำความเข้าใจความหมายของการเสก ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ Blessing แปลว่า การอวยพร  แต่เราใช้ว่า “เสก” กันจนชิน...

 

กุมภาพันธ์ 2023 : เพื่อเขตวัดต่างๆ
(พากย์ไทย 1.28 นาที)

 

 

 

 

 

วันสันติภาพสากล 2023

 

พระศาสนจักรคือบ้านของเรา....

 

การร่วมกันรับผิดชอบ

 

 

วีดิทัศน์ วันสันติภาพสากล ความยาว 2.07 นาที

 

วีดีโอ : พระศาสนจักรคือบ้านของเรา ผู้ทุพพลภาพเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชนพระศาสนจักร (พากย์ไทย 6 04นาที)

 

เนื่องในโอกาสการประชุมซีนอดเรื่องการก้าวเดินไปด้วยกัน สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต และเลขาธิการการประชุมซีนอด เชิญผู้ทุพพลภาพหลายสิบคน จากห้าทวีป...(บรรยายไทย เวลา 6.09 นาที)

 

 

 

 

 

การอบรมความรู้เกี่ยวกับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

 

อบรมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสาน

 

การชุมนุมนานาชาติเรื่องการสอนคำสอน ครั้งที่ 3

 

 

“ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาได้ประกาศใช้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church -CCC) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.1992-2022   แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงจัดทำโครงการจัดอบรมหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 4 ภาค  โดยแยกจัดการอบรมฯ เป็นทีละภาค...

 

อบรมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสาน ครั้งที่ 11/2022 หัวข้อ "งานอภิบาลและการสอนคำสอนครอบครัว" วันที่ 26-28 กันยายน 2022 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดยคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรมภาคอีสาน....

 

สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่กำลังจัดการชุมนุมนานาชาติ เรื่อง การสอนคำสอน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ครูคำสอน ประจักษ์พยานชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า” ในวันที่ 8-10 กันยายน ค.ศ.2022 ที่กรุงโรม...

 

 

 

 

 

จำเป็นต้องเสกอวยพรสายประคำหรือไม่

 

พระเยซูเจ้าทรงกันแสงกี่ครั้ง..ทำไม

 

10 ข้อน่าทึ่งพลังศีลมหาสนิท

 

 

เป็นธรรมเนียมของเราคาทอลิก ที่มีการเสก (Blessing) สายประคำ รูปพระ ไม้กางเขน เสกน้ำ เสกวัด เสกอาคาร บ้านใหม่ โรงงาน เมล็ดพันธุพืช  เสกรถยนต์ ฯลฯ
 ขอทำความเข้าใจความหมายของการเสก ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ Blessing แปลว่า การอวยพร  แต่เราใช้ว่า “เสก” กันจนชิน...

 

หลายเดือนก่อน  ผมได้เทศน์เรื่องน้ำตาของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงรับความทุกข์เพราะความผิดของเรา  การลงโทษที่นำสันติสุขมาให้เรา  กลับตกอยู่กับพระองค์  (ดู อสย 53:5)นี่มากกว่าแค่อารมณ์ความรู้สึก  แต่เป็นเรื่องเตือนใจว่าพระองค์แคร์   และพระองค์ทรงแบกภาระของเรา
 ในพระคัมภีร์ มี 3 ครั้ง ที่พระเยซูเจ้าทรงกันแสง(ร้องไห้)....

 

คุณพ่อรานีเอโร กันตาลาเมสซ่า OFM กล่าวว่าศีลมหาสนิทมาสู่เรา เป็นงานและของขวัญจากพระตรีเอกภาพ
 พระบิดาเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไร มิใช่แค่อาหารฝ่ายกายเท่านั้น แต่อาหารฝ่ายจิตด้วย  คือศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นพระกาย และพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ต่อไปนี้คือผลน่ามหัศจรรย์ ของศีลมหาสนิท...

 

 

 

 

 

ประเพณีปลงศพพระสันตะปาปาในชุดสีแดง

 

การต่อสู้สุดท้ายคงเป็นเรื่องการแต่งงานและครอบครัว

 

ความสุขแท้จริง 8 ประการสำหรับครูคำสอน

 

 

ภาพข้างบนของพระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23 สิ้นพระชนม์ ค.ศ.1963 ทรงชุดสีแดงในพิธีปลงศพ ประเพณีไบแซนไทน์โบราณ( ศตวรรษที่ 5 ถึง ค.ศ.1453) ถือว่าสีแดง เป็นสีไว้ทุกข์สำหรับพระสันตะปาปาผู้สิ้นพระชนม์  กำเนิดชุดสีแดงสำหรับพิธีฝังศพพระสันตะปาปา มาจากการปฏิบัติฝังศพทางตะวันออกโบราณ

 

ซิสเตอร์ลูเซีย ผู้เห็นแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา (ค.ศ.1917) ได้บอกพระคาร์ดินัล คาร์โล กัฟฟาร่า ว่า “การต่อสู้สุดท้ายระหว่างอาณาจักรของพระคริสต์  และของซาตาน จะเป็นเรื่องการแต่งงาน และครอบครัว” ซิสเตอร์ลูเซียได้ตรัสทำนายทั้งความตาย และการทำลาย ได้บอกพระคาร์ดินัล และท่านได้เปิดเผยเรื่องนี้เวลาให้สัมภาษณ์ กับ Aleteia ใน ค.ศ. 2017 ว่าได้รับจดหมายจากซิสเตอร์ลูเซีย...

 

ครูคำสอนที่ฟังเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่ถามคำถามซ้ำๆ
เพราะเขามีหูของพระคริสตเจ้า
ครูคำสอนที่เห็นถึงความต้องการของเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่คนอื่นๆไม่ยอมรับ
เพราะเขามีดวงตาของพระคริสตเจ้า

.

 

 

 

 

วีดีทัศน์ที่ทำในปี 2019-2023

วันสันติภาพ 2023
ความยาว 2.07 นาที

วิดิทัศน์เจตนาอธิษฐานโป๊ป
มกราคม 2023 : เพื่อบรรดานักการศึกษา (พากย์ไทย 1.23 นาที)

วีดีโอ : พระศาสนจักรคือบ้านของเรา ผู้ทุพพลภาพเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชนพระศาสนจักร (พากย์ไทย 6. 04นาที)

วิดิทัศน์เจตนาอธิษฐานโป๊ป
กุมภาพันธ์ 2023 : เพื่อเขตวัดต่างๆ
(พากย์ไทย 1.28 นาที)

10 คลิปวีดีโอ Amoris Laetitia เราจะได้ยินการพูดคุยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวถึงสมณลิขิตเตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว

ทำไมคุณควรเก็บสายประคำไว้
ใต้หมอน ขณะนอนหลับ
(0.50 นาที)

พระสันตะปาปา วิกฤตสิ่งแวดล้อม และผู้นำแนวหน้า | จดหมาย: ภาพยนตร์เลาดาโต ซี (บรรยายไทย)

เนื่องในโอกาสการประชุมซีนอดเรื่องการก้าวเดินไปด้วยกัน สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต และเลขาธิการการประชุมซีนอด เชิญผู้ทุพพลภาพหลายสิบคน จากห้าทวีป...(บรรยายไทย เวลา 6.09 นาที)

วีดีโอ นักบุญฮวนดิโอโก
(3.33 นาที)

 

บทภาวนาโอกาสฉลอง 50 ปี การสถาปนาสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย

 

 

 

ชุมนุมนาชาติเรื่องการสอนศาสนธรรมสำหรับผู้ใหญ่

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส ค.ศ. 2023

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด/ยาเสพติด/วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

พิธีแต่งตั้งครูคำสอน

บทภาวนาเพื่อซีนอต

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

คู่มือการสอนคำสอนคาทอลิก ฉบับใหม่ (คำสอน 5 นาที)

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

คู่มือศีลอภัยบาป

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

 

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

 

 

 

 

                                

 

 

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ฉบับใหม่

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
- เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค....

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
 

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

 

แนะนำหนังสือ YouCat for Kids ภาษาไทย

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่

 

 

บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเองจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

 

ครอบครัวต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกัน ซึ่งบิดามารดา และผู้อาวุโส ถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน” ....

 

หนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่ หนา 336 หน้า ราคาเล่มละ 290 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์  สนใจติดต่อได้ที่ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนความมีวินัยในตนเองให้แก่เด็ก15 ทักษะที่จำเป็นที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญสมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ “ภาคปัญจบรรพ” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาพระคัมภร์ส่วนตัว รายละเอียด...

 

ขอเรียนเชิญสมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ ค.ศ.2022 "หลักสูตรที่ 2 พระวราสารทั้งสี่และกิจการอัครสาวก" จัดทำโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ หากท่านสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโบชัวร์ คลิก

 

 

 

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง