“จิตใจ ร่างกาย และวิญญาณ”

 

จดจำอดีต... อยู่กับปัจจุบัน... เพื่อเตรียมอนาคต

 

“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาด

 

 

พระคาร์ดินัล ยานฟรังโก ราวาซี ประธานสมณสภาเพื่อวัฒนธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก ได้จัดประชุมนานาชาติ (ครั้งที่ 5) หัวข้อ  จิตใจ (Mind) ร่างกาย (Body) และวิญญาณ(Soul )ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2021  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ได้ส่งวีดีทัศน์คำปราศรัยของพระองค์  มีสาระสำคัญดังนี้....

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับบรรดาพระสงฆ์นักศึกษาชาวฟิลิปปินส์ ที่กรุงโรม วันที่ 22 มีนาคม 2021
บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ของวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (กรุงโรม) ที่รัก  พ่อยินดีที่เราสามารถพบกัน ระลึกถึง 500 ปี แห่งการประกาศข่าวดีในประเทศฟิลิปปินส์...

 

“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาด  สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน สวดสายประคำเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
 

 

 

 

 

 

เพลงสดุดีที่ 91 "บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า"

 

ประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยแสงธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2564

 

 

เพลงสดุดีที่ 91 "บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า"
(3.20 นาที)

 

- รูปภาพปีนักบุญโยเซฟ ขนาด A 4 ราคา 5 บาท
- บทสวดปีนักบุญโยเซฟ ขนาด 5x7 นิ้ว ราคา แผ่นละ 3 บาท สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ซีซี โทร 082-3352112

 

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยแสงธรรม สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
“บทนำ”

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ
บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา" (
หน้า 6-10)
เวลา 8.30 นาที

 

ปีนักบุญโยเซฟ
ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (
หน้า 27-32) เวลา 10.35 นาที

 

ปีนักบุญโยเซฟ “ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน” (หน้า 41-42) 4.13 นาที

 

 

 

 

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
ตอน บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง'

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
ตอน  บทสรุปและบทภาวนา

 

เรื่องราวของโยเซฟ

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง” (หน้า 43-48) (เวลา 8 นาที)

 

ปีนักบุญโยเซฟ  ตอน 'บทสรุปและบทภาวนา'
ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
(เวลา 4 นาที)

 

เรื่องราวของโยเซฟ
(พากย์ไทย 5.30 นาที)

 

 

 

 

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

 

นักบุญโยเซฟกำลังหลับ

 

 

 

 

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้
(พากย์ไทย 5.26 นาที)

 

โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป
"นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"
(พากย์ไทย 2 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนาแนวทางการอบรม  คริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ.2020

 

อบรมครูคำสอนอาสาสมัคร
สังฆมณฑลอุดรธานี

 

ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม 2/2020

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิสามัญ ในหัวข้อ “แนวทางการอบรมคริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ. 2020” โดยศึกษาประเด็นเรื่อง “เยาวชนสนใจศาสนาในสังคมปัจจุบันอย่างไร” และจากการศึกษาภาพรวมของ “คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่” (New Directory for  Catechesis 2020)....
 

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี โดยคุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ ได้จัดอบรมครูคำสอนอาสาสมัครขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีเนื้อหาวิชาที่ใช้อบรมดังนี้ ....

 

คณะกรรมการคำสอนระดับชาติ มีชื่อทางการว่า คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม มีประชุมทุก 6 เดือน ครั้งนี้มีสมาชิกร่วมประชุม 25 คน...

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

“จิตใจ ร่างกาย และวิญญาณ”

 

จดจำอดีต... อยู่กับปัจจุบัน... เพื่อเตรียมอนาคต

 

10 ข้อคิดจาก“ความปิติยินดีแห่งความรัก”

 

 

พระคาร์ดินัล ยานฟรังโก ราวาซี ประธานสมณสภาเพื่อวัฒนธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก ได้จัดประชุมนานาชาติ (ครั้งที่ 5) หัวข้อ  จิตใจ (Mind) ร่างกาย (Body) และวิญญาณ(Soul )ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2021  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ได้ส่งวีดีทัศน์คำปราศรัยของพระองค์  มีสาระสำคัญดังนี้....

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับบรรดาพระสงฆ์นักศึกษาชาวฟิลิปปินส์ ที่กรุงโรม วันที่ 22 มีนาคม 2021
บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ของวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (กรุงโรม) ที่รัก  พ่อยินดีที่เราสามารถพบกัน ระลึกถึง 500 ปี แห่งการประกาศข่าวดีในประเทศฟิลิปปินส์...
.

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออก พระสมณลิขิตเตือนใจ  “ความปิติยินดีแห่งความรัก” (Amoris  Laetitia - The Joy of Love) 19 มีนาคม 2016  ทรงขอให้พระศาสนจักรพบกับประชาชนแบบที่เขาเป็น เข้าใจชีวิตที่ซับซ้อนของประชาชน และเคารพมโนธรรมของประชาชน  เมื่อเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านศีลธรรม ทรงขอให้เราอย่าตัดสินเร็วไป และอย่ายื่นกฎเกณฑ์ให้โดยมิได้พิจารณาสิ่งที่ประชาชนติดขัด...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”

 

วันสากลเพื่อภราดรภาพของมนุษย์
4 กุมภาพันธ์ 2021

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

 

 

เนื่องจากในปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม 2020 - 2021) มีอนุญาตให้คริสตชนคาทอลิกรับพระคุณการุณย์ในโอกาสพิเศษนี้  ในกฤษฎีกาเรื่องนี้ ข้อ ก กล่าวว่า “นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้มีความเชื่อโดยแท้จริงได้เชื้อเชิญเราให้ค้นพบความสัมพันธ์ฉันบุตรกับพระบิดาอีกครั้ง ให้เราพร้อมที่จะฟื้นความซื่อสัตย์ในการอธิษฐานภาวนา ...

 

สหประชาชาติได้ประกาศในการประชุมสามัญเดือนธันวาคม 2020 ว่า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันสากลเพื่อภราดรภาพ ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เวบไซต์  www.humanfraternityday.org

 

นักบุญโยเซฟเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นผู้มีบุคลิกที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของพระเยซูเจ้า พระองค์คงได้รับผล  จากนักบุญโยเซฟ  พระนางมารีย์  และเด็กอื่นๆ.....

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

 

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

 

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

                                     อ่านทั้งหมด

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทนำของสมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา" (หน้า 6-10) 
(เวลา 8.30 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (หน้า 27-32)
(เวลา10.35 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน”
 หน้า 41-42
(4.13 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง”
(หน้า 43-48)
(เวลา 8 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทสรุปและบทภาวนา” ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
(เวลา 4 นาที)

 

 

 

 

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้ (พากย์ไทย 5.26 นาที)

เรื่องราวของโยเซฟ
(พากย์ไทย 5.30 นาที)

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 1
 “คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 2
 “คำสอนคาทอลิก สำหรับเยาวชน”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 3
 “คำสอนคาทอลิก สำหรับเด็ก youcat for kids”

 

 

 

 

 

โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป
"นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"
(พากย์ไทย 2 นาที)

"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณสาส์น เลาดาโต ซี
(พากย์ไทย 3 นาที)

เพลงสดุดีที่ 91 "บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า"
(3.20 นาที)

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น
"ทุกคนพี่น้องกัน"
Fratelli Tutti
(5 นาที)

คำอธิษฐานภาวนา
ของคริสตชนทั่วโลก
(1.45 นาที)

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ฉบับใหม่

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
- เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค แต่ละภาคประกอบด้วย 4 บท รวมเป็น 12 บท นอกจากนี้ยังมีคำนำ คำกล่าวนำ บทสรุป รายการคำย่อ และดัชนีเฉพาะเรื่อง คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ มีโครงสร้างดังนี้:..

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
 

 

บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเองจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง