มิสซาเปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน NCC ประจำปี ค.ศ.2023

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

โป๊ปฟรังซิสเชิญชาวคาทอลิกรื้อฟื้นการมอบถวายแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ 25 มีนาคม

 

 

วันที่ 20 มีนาคม มิสซาเปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน NCC ประจำปี 2023 โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 = 38 คน และ ชั้นปีที่ 2 =47 คน พวกเราขอฝากกิจการต่าง ๆ ไว้ในคำภาวนาของพี่น้องด้วย

 

วิทยาลัยแสงธรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานคริสตศาสนธรรม  นักบวช ครูคาทอลิก หรือฆราวาสที่สนใจให้ได้รับการอบรมโดยตรงมากยิ่งขึ้น ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (Bachelor of  Education Program in Christian Studies) : กศ.บ. (คริสตศาสนศึกษา) หลักสูตร 4 ปี (ใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนภาคปกติ เรียน 3 ปี ฝึกสอน 1ปี

 

CNA 23 มีนาคม 2023
วันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ในวันเสาร์ (25 มีนาคม 2023) ครบรอบหนึ่งปีที่โป๊ปฟรังซิสได้มอบถวายประเทศรัสเซียและยูเครนแด่พระนางพรหมจารีมารีย์ ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร (กรุงโรม)  พร้อมกับบทภาวนาวอนขอสันติภาพในโลก..

 

 

 

 

 

พระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์
หลักสูตรที่ 3

 

บทภาวนาเพื่อถวายประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส

 

คำเตือนของผู้ขับไล่ปีศาจต่อครอบครัวเกี่ยวกับอิทธิพลของปีศาจ

 

 

ขอเรียนเชิญสมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ ค.ศ.2023 หลักสูตรที่ 3 “หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย  นางรูธ 1ซามูลแอล 2ซามูแอล”
หลักสูตรที่ 1-3

 

บทภาวนาเพื่อถวายประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส

 

คุณพ่อกาเบรียล อามอร์ธ (Fr. Gabriele Amorth) เตือนว่าการขาดบิดาเปิดประตูสู่ซาตานในชีวิตลูกๆของพวกเขา
การต่อสู้กับความชั่วร้ายเริ่มต้นขึ้นในครอบครัว คุณพ่อกาเบรียล อามอร์ธกล่าว ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขับไล่ปีศาจชั้นแนวหน้าในอิตาลี  ทุกวันนี้ สาเหตุที่หลายคนกลายเป็นคนชั่วมักเป็นเพราะคนหนุ่มสาวจำนวนมาก....

 

 

 

 

 

ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาฯ

 

สัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 16

 

อบรม Bibliodrama Workshopให้กับครูคำสอนเชียงราย

 

 

สรุปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 19 จำนวน 7 คน และชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 20 จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยแสงธรรม และหัวหิน จ.ประจวบ
 

 

สัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 16
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023
จัดโดย...คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ
ณ สังฆมณฑลเชียงราย

 

Bibliodrama Workshop : คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต สังฆมณฑลเขียงราย
และคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ได้เชิญทีม Facilitators โดยมีคุณครูประภา วีระศิลป์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูยุพา ชูลีระรักษ์ คณะกรรมการฯ แผนก คริสตศาสนธรรม

 

 

 

 

 

โป๊ปฟรังซิสแนะนำ 5 ข้อเพื่อปรับปรุงพิธีมิสซา

 

ความสุขแท้สำหรับบรรดาบิชอป

 

จำเป็นต้องเสกอวยพรสายประคำหรือไม่

 

 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้พบกับบรรดาผู้นำด้านพิธีกรรมระดับสังฆมณฑลที่มาจากทั่วโลก  มารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยนักบุญอัลแซลม์ ที่กรุงโรม ระหว่าง 16-20 มกราคม 2023  แรงบันดาลใจมาจากสมณลิขิต Desiderio Desideravi (มิถุนายน 2022) พระองค์ได้ให้ข้อคิดแก่บรรดานายจารีต....

 

โป๊ปฟรันซิสได้ตรัสกับบรรดาบิชอปแห่งประเทศอิตาลี (23 พฤศจิกายน 2021)มากกว่า 200 คน เกี่ยวกับความสุขแท้ ของบรรดาบิชอป(Beatitudes of the bishops)ในการประชุมสามัญ ที่กรุงโรม แนวคิดมาจากบทเทศน์บนภูเขาในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 5 เป็นรูปแบบสำหรับผู้นำในศตวรรษที่ 21ด้วย ดังนี้...

 

เป็นธรรมเนียมของเราคาทอลิก ที่มีการเสก (Blessing) สายประคำ รูปพระ ไม้กางเขน เสกน้ำ เสกวัด เสกอาคาร บ้านใหม่ โรงงาน เมล็ดพันธุพืช  เสกรถยนต์ ฯลฯ
 ขอทำความเข้าใจความหมายของการเสก ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ Blessing แปลว่า การอวยพร  แต่เราใช้ว่า “เสก” กันจนชิน...

 

 

 

 

 

คำเตือนของผู้ขับไล่ปีศาจต่อครอบครัวเกี่ยวกับอิทธิพลของปีศาจ

 

4 วิธีเพื่อเอาชนะการล่อลวงของปีศาจ

 

มหาพรต มาหาพระ

 

 

คุณพ่อกาเบรียล อามอร์ธ (Fr. Gabriele Amorth) เตือนว่าการขาดบิดาเปิดประตูสู่ซาตานในชีวิตลูกๆของพวกเขา
การต่อสู้กับความชั่วร้ายเริ่มต้นขึ้นในครอบครัว คุณพ่อกาเบรียล อามอร์ธกล่าว ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขับไล่ปีศาจชั้นแนวหน้าในอิตาลี ทุกวันนี้  สาเหตุที่หลายคนกลายเป็นคนชั่วมักเป็นเพราะคนหนุ่มสาวจำนวนมาก....

 

ชีวิตฝ่ายวิญญาณคือการต่อสู้  ไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้กับความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเราเท่านั้น แต่ยังต่อสู้กับพลังทางวิญญาณที่ชั่วร้ายของโลกนี้ด้วย นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 เตือนเราเกี่ยวกับความเป็นจริงนี้ เมื่อได้เยือนมอนเต การ์กาโน (ประเทศอิตาลี) ในปี ค.ศ. 1987...

 

โป๊ปฟรังซิสเสนอว่า
Do you want to fast this lent?

.

 

 

 

 

วีดีทัศน์ที่ทำในปี 2019-2023

วันสันติภาพ 2023
ความยาว 2.07 นาที

วิดิทัศน์เจตนาอธิษฐานโป๊ป
มีนาคม 2023 : เพื่อบรรดาผู้ถูกล่วงละเมิด มีนาคม 2023
(พากย์ไทย 1:44 นาที)

วีดีโอ : พระศาสนจักรคือบ้านของเรา ผู้ทุพพลภาพเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชนพระศาสนจักร (พากย์ไทย 6. 04นาที)

วิดิทัศน์เจตนาอธิษฐานโป๊ป
กุมภาพันธ์ 2023 : เพื่อเขตวัดต่างๆ
(พากย์ไทย 1.28 นาที)

10 คลิปวีดีโอ Amoris Laetitia เราจะได้ยินการพูดคุยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวถึงสมณลิขิตเตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว

ทำไมคุณควรเก็บสายประคำไว้
ใต้หมอน ขณะนอนหลับ
(0.50 นาที)

พระสันตะปาปา วิกฤตสิ่งแวดล้อม และผู้นำแนวหน้า | จดหมาย: ภาพยนตร์เลาดาโต ซี (บรรยายไทย)

เนื่องในโอกาสการประชุมซีนอดเรื่องการก้าวเดินไปด้วยกัน สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต และเลขาธิการการประชุมซีนอด เชิญผู้ทุพพลภาพหลายสิบคน จากห้าทวีป...(บรรยายไทย เวลา 6.09 นาที)

วีดีโอ นักบุญฮวนดิโอโก
(3.33 นาที)

 

ข้อกำหนดเรื่องการแต่งตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

 

 

 

บทภาวนาโอกาสฉลอง 50 ปี การสถาปนาสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

ชุมนุมนาชาติเรื่องการสอนศาสนธรรมสำหรับผู้ใหญ่

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส ค.ศ. 2023

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด/ยาเสพติด/วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

พิธีแต่งตั้งครูคำสอน

บทภาวนาเพื่อซีนอต

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

คู่มือการสอนคำสอนคาทอลิก ฉบับใหม่ (คำสอน 5 นาที)

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

คู่มือศีลอภัยบาป

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ฉบับใหม่

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
- เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค....

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
 

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

 

แนะนำหนังสือ YouCat for Kids ภาษาไทย

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่

 

 

บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเองจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

 

ครอบครัวต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกัน ซึ่งบิดามารดา และผู้อาวุโส ถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน” ....

 

หนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่ หนา 336 หน้า ราคาเล่มละ 290 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์  สนใจติดต่อได้ที่ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนความมีวินัยในตนเองให้แก่เด็ก15 ทักษะที่จำเป็นที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่ 1

 

หลักสูตรที่ 2

 

หลักสูตรที่ 3

 

 

หลักสูตรที่ 1 “ภาคปัญจบรรพ”

 

หลักสูตรที่ 2 พระวราสารทั้งสี่และกิจการอัครสาวก"

 

หลักสูตรที่ 3 “หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย  นางรูธ
1 ซามูลแอล 2ซามูแอล”

 

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง