อบรมหนังสือคำสอน CCC ภาค 1

 

50 ปี FABC

 

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป ค.ศ. 2023

 

 

โอกาศครบรอบ 50 ปีหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ขอเชิญพระสงฆ์  นักบวช  ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสคริสตชน และผู้สนใจ จากสังฆมณฑล คณะนักบวช หน่วยงานฯ เข้ารับการอบรม CCC ภาค 1 วันที่ 12 พ.ย. และ 19 พ.ย. 2022 ผ่านโปรแกรมZoom

 

FABC ย่อมาจาก Federation of Asia bishops’ Conference สหพันธ์สภาบิชอปคาทอลิกเอเชีย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พระสันตะปาปาปอลที่ 6 เสด็จมะนิลา (ฟิลิปปินส์) ค.ศ.1970 เพื่อช่วยเหลือกันและร่วมกันรับผิดชอบพระศาสนจักร และสังคมในทวีปเอเชีย โอกาสครบรอบ 50 ปี FABC หลังจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด 19 จึงจัดการฉลองและประชุม....

 

 

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ ฤดูกาลแห่งสิ่งสร้าง

 

5 เหรียญแห่งศรัทธาของชาวคาทอลิก

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

ฤดูกาลแห่งสิ่งสร้าง จงฟังเสียงของสิ่งสร้าง (3.50 นาที)

 

5 เหรียญแห่งศรัทธาของชาวคาทอลิก (3.28 นาที)

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน (ดาวน์โหลด)

อบรมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสาน

 

การชุมนุมนานาชาติเรื่องการสอนคำสอน ครั้งที่ 3

 

แบ่งปันประสบการณ์สอนคำสอน RCIA

 

 

อบรมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสาน ครั้งที่ 11/2022 หัวข้อ "งานอภิบาลและการสอนคำสอนครอบครัว" วันที่ 26-28 กันยายน 2022 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดยคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรมภาคอีสาน....

 

สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่กำลังจัดการชุมนุมนานาชาติ เรื่อง การสอนคำสอน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ครูคำสอน ประจักษ์พยานชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า” ในวันที่ 8-10 กันยายน ค.ศ.2022 ที่กรุงโรม...

 

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แบ่งปันประสบการณ์การสอนคำสอนผู้ใหญ่แก่พระสงฆ์ โครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ จำนวน 16 ท่าน โดยใช้เวลาในการแบ่งปันฯ ครึ่งวันเช้าของวันที่ 31 สิงหาคม-1  กันยายน 2022..

 

จงระวังซาตาน เมื่อมันหวานและสุภาพ

 

เทศกาลแห่งสิ่งสร้าง...สวดสายประคำ

 

ครบ 50 ปี ความสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน และวาติกัน

 

 

พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่าเราต้องสำรวจชีวิตของเรา เมื่อมองดูพระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขน จงดู ถ้าปีศาจค่อยๆครอบงำทัศนคติของเราหรือไม่
 ปีศาจออกล่อลวงเรา เข้ามาในชีวิต “แบบหวานชื่น และสุภาพ” เพื่อครอบงำความคิดของเรา พระสันตะปาปาฟรังซิสเตือน...

 

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si- 24 พฤษภาคม ค.ศ.2015) เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
พระองค์ได้เขียนสารวันภาวนาสากลเพื่อการเอาใจใส่ดูแลสิ่งสร้าง 1 กันยายน ค.ศ.2022  “จงฟังเสียงร้อง ..ของสิ่งสร้าง”  ขอให้ชุมชนคาทอลิกทั่วโลก  ภาวนาและทุกคนช่วยกันเอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของเรา....

 

โอกาสครบ 50 ปี ที่สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 และคณะ ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ที่นครรัฐวาติกัน  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จากวัดพระเชตุพน (เถรวาท) เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ (มหายาน) พระภิกษุ 40 รูป และฆราวาสผู้ติดตามจำนวน 65 ท่าน รวม 105 ท่าน ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2022 ณ ห้องโถงเคลเมนต์ ....

 

 

 

 

 

เดือน “สายประคำโลก”

 

นักบุญบาคีตา

 

อัศจรรย์ที่น้อยคนรู้เกี่ยวกับดินที่ฟาติมา

 

 

คริสตชนคาทอลิกมีธรรมเนียมสวดสายประคำเป็นพิเศษในเดือนตุลาคม เพราะวันที่ 7 ตุลาคม ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460)  ระหว่างสงครามโลกครั้งแรกแม่พระได้ประจักษ์ที่ฟาติมา  ประเทศโปรตุเกส ทุกวันที่ 13 พฤษภาคม-ตุลาคม เป็นจำนวน 6 ครั้ง เพื่อขอร้องและเตือนมนุษย์มิให้หันหลังกับพระเจ้า ขอให้สัตบุรุษยึดคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้ามาปฏิบัติในชีวิต ทำพลีกรรมและสวดสายประคำ เพื่อให้โลกมีสันติภาพ

 

นักบุญโยเซฟิน บาคีตา เกิดที่ประเทศซูดาน ค.ศ. 1869 อายุ 7 ขวบ โดนลักพาตัวไปขาย 5 ครั้ง จนเธอจำชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ไม่ได้ คนลักพาตัวเป็นผู้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า บาคีตา (ภาษาอาหรับ) ซึ่งแปลว่า โชคดี กงสุลชาวอิตาเลี่ยนชื่อ กัลลิสโต เล็กญานี ซื้อบาคีตาที่คาร์ทุม นครหลวงของซูดาน

 

หลังจากฉลอง 100 ปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา ค.ศ.1917 – 2017 มี คุณพ่อ จอห์น เดอ มาร์คี ได้เขียนหนังสือ “ เรื่องจริงแห่งฟาติมา ” พ่อจอห์น อยู่ที่ฟาติมา ตั้งแต่ ค.ศ. 1943 – 1950 ศึกษา ค้นคว้าและเขียนบันทึก  ต่อมาได้ตั้งบ้านเณร และมีโอกาสไปสนทนากับชาวบ้านที่เป็นพยาน ในสิ่งที่ได้เห็นและประสบเรื่องเหนือธรรมชาติ ค.ศ. 1917
 

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ที่ทำในปี 2019-2022

โป๊ปฟรังซิส ข้อตกลงร่วมกัน
เรื่องการศึกษา
(1.17 นาที)

โป๊ปฟรังซิส  7 ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา พากย์ไทย
(2.29 นาที)

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 34
วันที่ 23 เมษายน 2565
(8.43 นาที)

พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

10 คลิปวีดีโอ Amoris Laetitia เราจะได้ยินการพูดคุยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวถึงสมณลิขิตเตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว

วีดีทัศน์ เจตนาอธิษฐานของโป๊ป สิงหาคม 2022 - เพื่อบรรดาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (ความยาว 1.38 นาที)

วีดีทัศน์ ฤดูกาลแห่งสิ่งสร้างฤดูกาลแห่งสิ่งสร้าง จงฟังเสียงของสิ่งสร้าง (พากย์ไทย - 3.50 นาที)

วีดีทัศน์ เจตนาอธิษฐานของโป๊ป
กันยายน 2022: เพื่อการยกเลิกโทษประหาร (2 นาที)

คุณรู้ไหมว่า ปีศาจกลัวพระแม่มารีย์
(พากย์ไทย 1.41 นาที)

 

พิธีแต่งตั้งครูคำสอน

บทภาวนาเพื่อซีนอต

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

คู่มือการสอนคำสอนคาทอลิก ฉบับใหม่ (คำสอน 5 นาที)

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

คู่มือศีลอภัยบาป

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด/ยาเสพติด/วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ฉบับใหม่

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
- เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค....

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
 

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

 

แนะนำหนังสือ YouCat for Kids ภาษาไทย

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่

 

 

บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเองจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

 

ครอบครัวต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกัน ซึ่งบิดามารดา และผู้อาวุโส ถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน” ....

 

หนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่ หนา 336 หน้า ราคาเล่มละ 290 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์  สนใจติดต่อได้ที่ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนความมีวินัยในตนเองให้แก่เด็ก15 ทักษะที่จำเป็นที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญสมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ “ภาคปัญจบรรพ” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาพระคัมภร์ส่วนตัว รายละเอียด...

 

ขอเรียนเชิญสมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ ค.ศ.2022 "หลักสูตรที่ 2 พระวราสารทั้งสี่และกิจการอัครสาวก" จัดทำโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ หากท่านสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโบชัวร์ คลิก

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง