5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น “ทุกคนพี่น้องกัน” 

 

ประชาสัมพันธ์

 

วันสากลเพื่อภราดรภาพของมนุษย์
4 กุมภาพันธ์ 2021

 

 

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น "ทุกคนพี่น้องกัน" Fratelli Tutti
(5 นาที)

 

- รูปภาพปีนักบุญโยเซฟ ขนาด A 4 ราคา 5 บาท
- บทสวดปีนักบุญโยเซฟ ขนาด 5x7 นิ้ว ราคา แผ่นละ 3 บาท สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ซีซี โทร 082-3352112

 

สหประชาชาติได้ประกาศในการประชุมสามัญเดือนธันวาคม 2020 ว่า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันสากลเพื่อภราดรภาพ ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เวบไซต์  www.humanfraternityday.org              

 

 

 

 

 

รูปนักบุญโยแซฟกำลังนอนหลับ

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

 

เปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2021

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมีความศรัทธาต่อนักบุญโยเซฟเป็นพิเศษ พระองค์ได้เลือกวันเข้าพิธีรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันสมโภชนักบุญโยเซฟ 19 มีนาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)

 

นักบุญโยเซฟเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นผู้มีบุคลิกที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของพระเยซูเจ้า  พระองค์คงได้รับผล จากนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์ และเด็กอื่นๆ.....

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ เปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนปี 2564/2021 วันที่ 22 มีนาคม - 29 เมษายน 2564 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
“บทนำ”

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
ตอน บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง'

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ
บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา" (หน้า 6-10)
(เวลา 8.30 นาที

 

ปีนักบุญโยเซฟ
ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (หน้า 27-32 เวลา10.35 นาที)

 

ปีนักบุญโยเซฟ ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง” (หน้า 43-48) (เวลา 8 นาที)

 

 

 

 

 

สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
ตอน  บทสรุปและบทภาวนา

 

เรื่องราวของโยเซฟ

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ  ตอน 'บทสรุปและบทภาวนา'
ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
(เวลา 4 นาที)

 

เรื่องราวของโยเซฟ
(พากย์ไทย 5.30 นาที)

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้
(พากย์ไทย 5.26 นาที)

 

 

 

 

 

นักบุญโยเซฟกำลังหลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป
"นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"
(พากย์ไทย 2 นาที) 

 

 

 

 

 

สัมมนาแนวทางการอบรม  คริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ.2020

 

อบรมครูคำสอนอาสาสมัคร
สังฆมณฑลอุดรธานี

 

ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม 2/2020

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิสามัญ ในหัวข้อ “แนวทางการอบรมคริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ. 2020” โดยศึกษาประเด็นเรื่อง “เยาวชนสนใจศาสนาในสังคมปัจจุบันอย่างไร” และจากการศึกษาภาพรวมของ “คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่” (New Directory for  Catechesis 2020)....
 

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี โดยคุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ ได้จัดอบรมครูคำสอนอาสาสมัครขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีเนื้อหาวิชาที่ใช้อบรมดังนี้ ....

 

คณะกรรมการคำสอนระดับชาติ มีชื่อทางการว่า คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม มีประชุมทุก 6 เดือน ครั้งนี้มีสมาชิกร่วมประชุม 25 คน...

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

สายประคำกับนักบุญโยเซฟ

 

สารวันสันติภาพสากล (ครั้งที่ 54)

 

ปีนักบุญโยเซฟ

 

 

ตามปกติเวลาเราคาทอลิก  สวดสายประคำ เรารำพึงชีวิตของพระเยซูเจ้า  และแม่พระ โดยมีข้อรำพึง 4 หัวข้อ คือ  พระธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี   พระมหาทรมาน   สิริมงคล  และธรรมลำลึกแห่งแสงสว่าง  ที่พระศาสนจักรรับรอง  ใน ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม  2020 - 8 ธันวาคม 2021 ) ...

 


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบสารวันสันติภาพสากล วันที่ 1 มกราคม 2021 มีใจความสรุปดังนี้
1. ปี 2020 เราเผชิญวิกฤติสุขภาพ โควิด -19 ทั่วโลก คล้ายวิกฤติสภาพภูมิอากาศ อาหาร เศรษฐกิจ และการอพยพ เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ยากลำบาก เป็นพิเศษ...

 

นครรัฐวาติกัน วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2020 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศ ปีนักบุญโยเซฟ โอกาสครบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล เริ่มตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2020 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 เพื่อให้สัตบุรุษทุกคนเลียนแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ชีวิตแห่งความเชื่อเข้มแข็ง ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

 

100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก

 

เครื่องหมายที่น่าชื่นชม

 

 

นักบุญโยเซฟเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นผู้มีบุคลิกที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของพระเยซูเจ้า  พระองค์คงได้รับผล จากนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์ และเด็กอื่นๆ.....

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เรามี เราเป็นเวลานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คนก่อนหน้าเราได้สร้างไว้ทั้งสิ้น ข่าวดีแห่งพระวรสารได้รับการประกาศในแผ่นดินอีสานและประเทศลาว เป็นผลมาจากความร้อนรน ทุ่มเทเสียสละ และอุทิศตนประกาศข่าวดีของ สองธรรมทูตผู้บุกเบิกคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.) ...

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิตชื่อ Admirabile Signum (เครื่องหมายที่น่าชื่นชม) เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของภาพวันพระคริสตสมภพ ซึ่งประกาศข่าวดีธรรมล้ำลึกการรับสภาพมนุษย์ของบุตรพระเจ้า เพื่อพระเจ้าเสด็จมาพบปะมนุษย์ทุกคน เราจึงตระหนักได้ว่าพระองค์ทรงรักเรา พระองค์สอน 3 ประการคือ...

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

 

พระคุณการุณย์ ปีนักบุญโยเซฟ

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

 

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

                                     อ่านทั้งหมด

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทนำของสมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา" (หน้า 6-10) 
(เวลา 8.30 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (หน้า 27-32)
(เวลา10.35 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง”
(หน้า 43-48)
(เวลา 8 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทสรุปและบทภาวนา” ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา
(เวลา 4 นาที)

เรื่องราวของโยเซฟ
(พากย์ไทย 5.30 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้ (พากย์ไทย 5.26 นาที)

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 1
 “คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 2
 “คำสอนคาทอลิก สำหรับเยาวชน”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 3
 “คำสอนคาทอลิก สำหรับเด็ก youcat for kids”

โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป
"นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"
(พากย์ไทย 2 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณสาส์น เลาดาโต ซี 
(พากย์ไทย 3 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ฉบับใหม่

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
- เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค แต่ละภาคประกอบด้วย 4 บท รวมเป็น 12 บท นอกจากนี้ยังมีคำนำ คำกล่าวนำ บทสรุป รายการคำย่อ และดัชนีเฉพาะเรื่อง คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ มีโครงสร้างดังนี้:..

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
 

 

บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเองจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง